Jag utför beskärning av fruktträd i norr

Fruktträd såsom äppelträd behöver beskäras på rätt sätt för att få en bra form, en stabil krona, slippa sjukdomar och ge god skörd. Jag kan hjälpa dig ta hand om dina träd så att du som ägare kan njuta av den investering du gjort. 

Beskärning måste göras på rätt sätt för att inte trädet ska skadas. En trygghet för dig som kund är att jag är specialiserad på fruktträdsbeskärning och innehar certifieringen Grönt Kort av Riksförbundet Svensk Trädgård. 

Varför ska träd och buskar beskäras?

Det kan ta emot att beskära sina fruktträd, eftersom de flesta vill att trädet ska växa snabbt och ge frukt så snart som möjligt. Men beskärningen gynnar trädet på lång sikt, och allra bäst är att ge trädet extra omsorg de första tio åren, genom rätt uppbyggnadsbeskärning. Då slipper man plåga trädet med större ingrepp längre fram, ingrepp som kan leda till att trädet får exempelvis frysskador eller sjukdomar. 

Även buskar, t ex vinbärsbuskar, mår bra av att bli beskurna med jämna mellanrum så att buskarna håller formen och fortsätter att ge bär. Jag utför beskärning av bärbuskar och kan ge råd om skötsel och plantering.

När ska äppelträd beskäras?

En bra tid för beskärning är under sensommaren, den s.k. JAS-perioden (juli, augusti och september). Detta rekommenderas för de flesta vuxna och äldre träd. Vårvinterbeskärning kan i norra Sverige göras i april och början på maj, innan knoppsprickning. Det stimulerar tillväxten på unga träd och rekommenderas under våren året efter nyplantering av ett tvåårigt äppelträd. 

Många problem med äppelträd står att finna ”under jorden”. Det är inte ovanligt att tillväxten på ett träd hämmas på grund av till exempel felplantering, men loppet behöver inte vara kört! Jag kan ge råd hur trädet kan räddas och komma igång.

Äppelträd i norr - går det?

Äppelodling och skötsel av äppelträd i norra Sverige skiljer sig mycket från odling längre söderut. Men fler och fler upptäcker de härdiga äppelsorter som trivs i våra zoner. Äppelträd har ett stort skönhetsvärde och storleken gör att de passar i många trädgårdar. Och så får vi skörda goda äpplen, förstås!

Även om tillväxten går långsammare i norr, så är träden i behov av beskärning för att må bra och ge god skörd. Tidpunkten för beskärning är extra viktig, och beskärningen behöver ske försiktigare än i södra Sverige.

Bokning och priser

Jenny Hakeberg
E-post:
jennyhakeberg@hotmail.com
Telefon: 070-3758645
Chatta via Facebook messenger

Ring eller mejla mig för bokning av beskärning. Mitt företag finns i Luleå men jag tar gärna uppdrag på andra orter i Norr- och Västerbotten och försöker då samordna flera kunder på samma resa. 

PRISER
Priset för den första arbetstimmen är 850 kr inkl moms och innefattar etablering och uppstart. Därefter är priset 650 kr/timme inkl moms. Minsta debiterbara tid är 1 h. 

Trädbeskärning är RUT-avdragsberättigat med 50% på arbetskostnaden. Resekostnader tillkommer. 

Illustrationer på sidan: Henriette Sjöberg