Vanliga frågor om fruktträd i norr

Varför ska man beskära fruktträd?

För att få friskare och starkare träd. Kronan blir mer välbalanserad och solen når in i hela kronan så att frukten blir större och sötare. Genom att skapa utrymme mellan grenarna så att de inte skaver mot varandra undviker man skador som kan leda till sjukdomar och angrepp. En luftigare krona gör att skadegörare inte trivs lika bra. 

Fler vanliga frågor och deras svar hittar du här nedanför. 

Varför ska träd och buskar beskäras?

Det kan ta emot att beskära sina fruktträd, eftersom de flesta vill att trädet ska växa snabbt och ge frukt så snart som möjligt. Men beskärningen gynnar trädet på lång sikt, och allra bäst är att ge trädet extra omsorg de första tio åren, genom rätt uppbyggnadsbeskärning. Då slipper man plåga trädet med större ingrepp längre fram, ingrepp som kan leda till att trädet får exempelvis frysskador eller sjukdomar. 

Även buskar, t ex vinbärsbuskar, mår bra av att bli beskurna med jämna mellanrum så att buskarna håller formen och fortsätter att ge bär. Jag utför beskärning av bärbuskar och kan ge råd om skötsel och plantering.

När ska äppelträd beskäras?

En bra tid för beskärning är under sensommaren, den s.k. JAS-perioden (juli, augusti och september). Detta rekommenderas för de flesta vuxna och äldre träd. Vårvinterbeskärning kan i norra Sverige göras i april och början på maj, innan knoppsprickning. Det stimulerar tillväxten på unga träd och rekommenderas under våren året efter nyplantering av ett tvåårigt äppelträd. 

Många problem med äppelträd står att finna ”under jorden”. Det är inte ovanligt att tillväxten på ett träd hämmas på grund av till exempel felplantering, men loppet behöver inte vara kört! Jag kan ge råd hur trädet kan räddas och komma igång.

Äppelträd i norr - går det?

Äppelodling och skötsel av äppelträd i norra Sverige skiljer sig mycket från odling längre söderut. Men fler och fler upptäcker de härdiga äppelsorter som trivs i våra zoner. Äppelträd har ett stort skönhetsvärde och storleken gör att de passar i många trädgårdar. Och så får vi skörda goda äpplen, förstås!

Även om tillväxten går långsammare i norr, så är träden i behov av beskärning för att må bra och ge god skörd. Tidpunkten för beskärning är extra viktig, och beskärningen behöver ske försiktigare än i södra Sverige. 

Tips på bra sorter för norra Sverige.

Bokning och priser

Jenny Hakeberg
E-post:
jennyhakeberg@hotmail.com
Telefon: 070-3758645

Se lediga tider och gör själv din bokning på boka.se. Vill du resonera kring tidsåtgång, tidpunkt för beskärning mm av ditt/dina träd går det bra att ringa eller mejla mig innan bokningen. 

Mitt företag finns i Luleå men jag tar gärna uppdrag på andra orter i närområdet. 

 

PRISER

Timpriset för trädbeskärning är 850 kr inkl moms. Minsta debiterbara tid är 1 h.  

Trädbeskärning är RUT-avdragsberättigat med 50% på arbetskostnaden. Resekostnad och eventuella materialkostnad tillkommer. 

Bortforsling för timpriset 650 kr inkl moms kan bokas som tillägg (ej RUT-avdragsberättigat).

Illustrationer på sidan: Henriette Sjöberg

Prenumerera på Fruktträd i norrs nyhetsbrev

* Obligatoriskt