Jag utför beskärning
av fruktträd i norr

Fruktträd såsom äppelträd behöver beskäras på rätt sätt för att få en bra form, en stabil krona, slippa sjukdomar och ge god skörd. Jag kan hjälpa dig ta hand om dina träd så att du som ägare kan njuta av den investering du gjort. 

Beskärning måste göras på rätt sätt för att inte trädet ska skadas. En trygghet för dig som kund är att jag är specialiserad på fruktträdsbeskärning och genomgår utbildning för Grönt kort som är en certifiering från Riksförbundet Svensk Trädgård.